Tidplan

2016

april 2016

Arkitekttävling

Beslut klubbat om att genomföra arkitekttävling.

augusti 2016

Start arkitekttävling

november 2016

Avslut arkitekttävling

december 2016

Utställning arkitekttävling

Från den 10 december kommer man kunna se tävlingsbidragen på medborgarkontoret.

2017

februari 2017

Vinnaren i arkitekttävlingen presenteras

Vinnaren i arkitekttävlingen presenteras den 7 februari 2017.

oktober 2017

Detaljplan

Detaljplanen beräknas bli fastställd i slutet av året.

2018

Utredning och utvärdering

Projektets ekonomiska förutsättningar utreds och utvärderas.

Eventuellt investeringsbeslut

Beslut om byggande av den nya simhallen kan preliminärt fattas i kommunstyrelsen.

april 2018

Arkitektskiss

Arkitektskisserna omformas för att rymmas i beslutad budget

2022

Byggnaden beräknas färdig

Första simtaget

Äntligen är det dags för det första simtaget i Linköpings nya simhall. Premiären beräknas ske under 2022.